Palmares of the Brussels Tournament

Former Winners of the Brussels Tournament

Tournament Year Winners Runners-up numbers of player (among who 4d or stronger)
1 1985 Pierre Colmez, 5D Jean Michel, 4D 86 (8)
2 1986 Frank Janssen, 5D André Moussa, 5D ? (?)
3 1987 Pierre Colmez, 5D Frank Janssen, 5D 108 (6)
4 1988 Yoo Jong-Su, 7D David Schoffel, 5D 86 (6)
- 1989 no tournament
5 1990 Guo Juan, 7D Ronald Schlemper, 7D 116 (24 !)
6 1991 Sheng Guanji, 6D Guo Juan, 7D 112 (28 !)
7 1992 Sheng Guanji, 6D Guo Juan, 7D 90 (16)
8 1993 Sheng Guanji, 6D Guo Juan, 7D 100 (15)
9 1994 Sheng Guanji, 6D Guo Juan, 7D 90 (12)
10 1995 Guo Juan, 7D Zhang Shutai, 7D 84 (10)
11 1996 Guo Juan, 7D Miyakawa Wataru, 6D 112 (15)
12 1997 Park Sang Nam, 6D Guo Juan, 7D 108 (12)
13 1998 Geert Groenen, 5D Vladimir Danek, 6D
Franz-Josef Dickhut, 6D
100 (10)
14 1999 Guo Juan, 7D Pierre Colmez, 5D 70 (8)
15 2000 Guo Juan, 7D Vladimir Danek, 6D
Emil Nijhuis, 5D
66 (7)
16 2001 Guo Juan, 7D Paul Drouot, 5D 76 (9)
17 2002 Guo Juan, 7D Frédéric Donzet, 5D 80 (9)
18 2003 Noguchi Motoki, 6D Guo Juan, 7D 75 (8)
19 2004 Franz-Josef Dickhut, 6D Zhao Pei, 6D 108 (9)
20 2005 Cho Seok Bin, 7D Radek Nechanicky, 6D 111 (8)
21 2006 Cho Seok Bin, 7D Jan Ramon, 4D 86 (11)
22 2007 Cho Seok Bin, 7D Radek Nechanicky, 6D 85 (5)
23 2008 Zou Lin, 6D Ondrej Silt, 6D  99 (6)
24 2009 Dai Junfu, 7D Hwang In-Seong, 7D  89 (7)
25 2010 Cho Seok Bin, 7D Csaba Merö, 6D 74 (7) 
26 2011 Csaba Merö, 6D Chen Lei, 6D 76 (9)
27 2012 Pavol Lisy, 6D Ondrej Silt, 6D 61 (9)
28 2013 Zhang Yuanbo, 4D Antoine Fenech, 5D 47 (5)
29 2014 Vladimir Danek, 5D Kim Ouweleen, 4D 42 (3)
30 2015 Bogdan Zhurakovskyi, 5D Olivier Drouot, 3D 71 (2)